Kantoorinformatie

Als advocaat probeer ik zoveel mogelijk openheid van zaken te geven over mijn kantoor. Alle informatie van het kantoor is dan ook op verzoek vrij in te zien. Omdat ik de enige advocaat ben die werkzaam is op het kantoor is de rechtsvorm een eenmanszaak. Elke overeenkomst van opdracht wordt dus met advocaat mr M. Pinarbasi gesloten en ik ben de enige die de werkzaamheden verricht. Het kantoor verricht geen werkzaamheden (bijstand of advies) waarvoor de Wwft van toepassing is.

Vanzelfsprekend ben ik als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Mijn kantoor voldoet dan ook aan alle normen en eisen die door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NOvA:

Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
Tel.: 070 – 335 35 35
info@advocatenorde.nl
https://www.advocatenorde.nl

Voor het kantoor gelden de algemene voorwaarden die u heeft ontvangen dan wel nog zult ontvangen en die ook op deze website staan vermeld.
Hieronder vindt u verdere informatie die voor u als (toekomstige) cliënt van belang kan zijn. Neem gerust contact met mij op indien u meer wilt weten.


Rechtsgebieden

Mijn kantoor heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

• Personen- en Familierecht
• Sociaal-zekerheidsrecht
• Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


Klachtenregeling

Allereerst wil ik opmerken dat er tot op heden door geen enkele cliënt een klacht tegen mij of het kantoor is ingediend. Ik streef er dan ook naar om dit zo te houden.

Het kantoor hanteert een interne klachtenregeling bij eventuele klachten van cliënten. De klachtenregeling kan hier worden ingezien.


Beroepsaansprakelijkheid

Mijn kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG verzekeringen. Iedere aansprakelijkheid van Pinarbasi Advocatuur & Advies is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Voor informatie over de financiële en geografische dekking – conform de polisvoorwaarden – kunt u contact met mij opnemen. Het kantoor heeft tot op heden geen beroep hoeven doen op deze verzekering.


Afwezigheid van Stichting Derdengelden

Mijn kantoor heeft geen Stichting Derdengelden. Dat betekent dat ik geen derdengelden voor u kan ontvangen. Eventuele schadevergoeding die voortvloeit uit zaken kunnen rechtstreeks op uw eigen rekening worden overgemaakt. Deze derdengelden kan Pinarbasi Advocatuur & Advies niet voor u beheren.


Meldplicht datalekken

Zodra een datalek wordt ontdekt wordt melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing de betreffende cliënt op de hoogte gebracht. Het kantoor houdt rekening met de beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Privacyverklaring

Het kantoor levert diensten aan klanten. Hiervoor heeft het kantoor uw persoonsgegevens nodig. Wat het kantoor met deze gegevens doet, kunt u lezen in de bijgevoegde privacyverklaring. Het kantoor voldoet aan de nieuwe privacywetgeving die in mei 2018 in werking treedt (de AVG). De privacyverklaring is ook van toepassing op het gebruiken van offline persoonsgegevens, bijvoorbeeld via de telefoon of schriftelijk.


Kantoorhandboek

Op mijn kantoor wordt gewerkt op basis van regels die zijn opgenomen in het kantoorhandboek. Hier heb ik algemene bepalingen opgenomen over mijn kantoor, de kantoororganisatie, de cliënt-advocaat relatie (intake, uitvoering, afsluiting en kwaliteitsmanagement), de kantoorpraktijk en het archief. Dit kantoorhandboek kan op verzoek worden ingezien op het kantoor.


Waarneming en vervanging

Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat ik niet bereikbaar ben vanwege ziekte, vakanties of andere (bijzondere) omstandigheden. En misschien kunt u niet wachten tot ik weer beschikbaar ben. U kunt in dat geval contact opnemen met mijn waarnemer mr. N. Rastegar. U kunt hem bereiken onder:

Mr. N. Rastegar
Tussen Meer 1B
1068 EX Amsterdam
Telefoonnummer: 020-6764714
E-mail: info@advocatenkantoor-rastegar.nl

https://www.pinarbasi.nl/wp-content/uploads/2022/05/LOGO-Pinarbasi-2022-wit2.png
Tussen meer 1 B – 1H 1068 EX Amsterdam

Volg ons: