Pinarbasi Advocatuur 2021-07-14T09:23:25+00:00

OVER ONS

Pinarbasi Advocatuur in Amsterdam kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn op het terrein van personen- en familierecht, letselschade, arbeidsrecht, contractenrecht, huurrecht, bouwrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Het kennismakingsgesprek (een half uur) is kosteloos.
In het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een deskundig advocaat.

U kunt bij Pinarbasi Advocatuur terecht voor:

 • Personen- en familierecht
 • Arbeidsrecht
 • Huurrecht
 • Contractenrecht
 • Letselschade
 • Sociaal zekerheidsrecht (uitkeringen)
 • Bouwrecht
 • Ruimtelijke Ordeningsrecht

Heeft u een advocaat of een second opinion nodig? Neem dan direct contact op met Pinarbasi Advocatuur.

ADVOCAAT

mr-pinarbasiMr. M. Pinarbasi (geboren in 1983 te Amersfoort) is afgestudeerd in Nederlands recht en heeft jarenlang werkervaring opgedaan bij verschillende overheidsinstanties en instellingen. In 2013 heeft zij de overstap naar de advocatuur gemaakt. Het kantoor is sinds 1 april 2016 gevestigd aan Tussen Meer 1B- 2h te Amsterdam.

Mr. Pinarbasi heeft jarenlang ervaring in het bestuursrecht en is met recht een specialist op het gebied van bestuursrecht (bouwrecht en ruimtelijk ordeningsrecht) en sociaal zekerheidsrecht. Zij staat u graag bij in geschillen met de overheid. Daarnaast is Mr. Pinarbasi deskundig op terreinen van het arbeidsrecht, contractenrecht, huurrecht, personen –en familierecht en letselschade zaken.

Zij staat zowel zakelijke als particuliere cliënten bij.

Mr. Pinarbasi is lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten en de Jonge Balie.

Naast haar werk als advocaat zet mr. Pinarbasi zich in voor versterking van de positie van vrouwen en de bevordering van de economische, sociaal-maatschappelijke en politieke participatie van vrouwen.

PROFIEL ADVOCAAT

Mr. Pinarbasi kan omschreven worden als een doelgerichte, transparante en oplossingsgerichte advocaat die zich volledig inzet om voor haar cliënten het maximale resultaat te behalen. Een cliënt is voor haar nooit slechts een dossiernummer.

Mr. Pinarbasi onderscheidt zich door haar deskundigheid, maar ook door haar kenmerkende menselijke benadering en goed persoonlijk contact . Om welk probleem het ook gaat: in het recht draait het altijd om mensen. Mr. Pinarbasi kijkt niet alleen naar de juridische zaak, maar ook naar de mens daarachter. Zij luistert naar u en heeft hart voor uw zaak waarbij zij ook het langere termijn belang in het oog houdt. Zij staat bekend om haar vertrouwde benadering naar cliënten toe maar harde aanpak inhoudelijk.  Als advocaat is mr. Pinarbasi hard op de inhoud, maar zacht op de persoon.

Tot slot is mr. Pinarbasi altijd goed bereikbaar en snel in het beantwoorden van e-mail en/of telefoon.

INTERNATIONAL BUSINESS DESK

pinarbasi-officePinarbasi Advocatuur guides entrepreneurs in their endeavours to expand their business beyond the country’s borders.In order to serve you most optimally, we maintain strategic alliances with professional consultants, specifically: accountants, consultants, asset managers, tax consultants, notaries and lawyer for the benefit of the corporate sector. This way we are at all times able to quickly and powerfully adapt to your wishes. We also have a broad network with above-mentioned consultants abroad.

As an international entrepreneur you will encounter numerous laws, (subsidy) regulations and financial risks. You can contact our International Business Help Desk to make all your international business arrangements. It’s a one-stop-shop with services that range from insights in market attractiveness, providing local advisers and establishing a company from a legal point of view, to labour law and tax advice for all business sectors.

International entrepreneurs in the Netherlands
The Netherlands is known for its favourable investment climate and attractive taxation system. Thanks to its geographic location, with Rotterdam being one of the largest ports in the world and Schiphol as a large international airport, the Netherlands is a key logistics hub. This truly makes us one of the most important gateways to Europe. Therefore, it comes as no surprise that many international companies choose to establish business operations in the Netherlands.

Pinarbasi Advocatuur guides foreign entrepreneurs who would like to set up operations in the Netherlands. We offer a wide range of services, including consultancy services for a market entry strategy, establishing the desired (organisational) structure, providing international and local legal advice, as well as expat and audit services.

Please contact our International Business Help Desk to make all your international business arrangements for:

 • Turkey
 • The Middle East

RECHTSGEBIEDEN

Wanneer u door toedoen van een ander ernstig lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen, dan wordt er gesproken van letselschade. Deze schade kan worden veroorzaakt door verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten maar ook geweldsdelicten en seksueel misbruik.

Wij raden u aan bij letselschade zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Mr. Pinarbasi zorgt dat u als slachtoffer een reële vergoeding krijgt voor de schade die u hebt geleden. Deze vergoeding bestaat uit smartengeld, maar er wordt ook rekening gehouden met extra kosten voor uw verzorging en medische behandeling, gemiste inkomsten en de (financiële) gevolgen van uw letsel in de toekomst.

Ook de redelijke kosten die u maakt voor de rechtsbijstand (de advocaatkosten) moeten door de aansprakelijke partij worden betaald. Op het gebied van letselschade staat mr. Pinarbasi uitsluitend slachtoffers bij.

Nederland kent een uitgebreid stelsel op het gebied van de sociale zekerheid, welk rechtsgebied voortdurend in beweging is door wetswijzigingen e.d., zodat het van belang is dat u hierbij wordt bijgestaan door een deskundig rechtshulpverlener.
Bij Pinarbasi advocatuur kunt u terecht voor problemen waarbij de overheid is betrokken, zoals de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV. Mr. Pinarbasi kan u bijstaan bij geschillen omtrent de uitkering maar ook bij geschillen over pgb, huishoudelijke hulp, begeleiding etc.

Door haar jarenlange werkervaring bij de overheid, heeft zij inzicht in het besluitvormingsproces en kan u met recht goed bijstaan in geschillen met de overheid.

Mr. Pinarbasi heeft menig zaken tegen de overheid tot een goed einde weten te brengen.

 • Bijstandsuitkering (Participatiewet)
 • Uitkeringen WIA, WAO, Wajong, WW en Ziektewet
 • WMO (pgb)
 • Terugvorderingen
 • Boetes
Arbeidsrecht is een veelomvattend rechtsgebied, waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Mr. Pinarbasi staat garant voor een grondige en actuele kennis van alle terreinen van het arbeidsrecht.

Een goede behandeling van uw zaak begint bij mr. Pinarbasi met een goed persoonlijk contact met u als cliënt. Mr. Pinarbasi staat zowel ondernemingen in het midden- goed en kleinbedrijf en diverse instellingen als particulieren bij.

Mr. Pinarbasi begeleidt en adviseert werkgevers m.b.t. de arbeidsrechtelijke kant van de bedrijfsvoering en voeren de daarvoor nodige procedures. In gevallen als een verstoorde arbeidsrelatie of langdurige ziekte, adviseert mr. Pinarbasi in een vroeg stadium over een efficiënte en zorgvuldige aanpak. Soms is snelle actie nodig. Die levert mr. Pinarbasi graag. Daarnaast adviseert mr. Pinarbasi over (flexibele) contracten, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden, concurrentie- en relatiebescherming etcetera.

Mr. Pinarbasi staat ook werknemers bij in gevallen van achterstallig loon, (dreigend) ontslag, re-integratiegeschillen of andere geschillen op de werkvloer. Wij zetten ons graag voor u in.

Belt u of mailt u gerust voor een eerste advies.

 • Loonvordering
 • Ontslag en behandeling van ontslagprocedures
 • Traject ziekte, re-integratie en eventueel ontslag
 • Reorganisaties en overnames
 • (verweer) ontslag/ontslagvergunning
 • (verweer) ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
 • Advisering en onderhandeling over ontslagvergoeding (gouden handdruk)
 • Advies aan flexwerkers, zzp-ers
 • Rechtspositie en verweer ontslag van ambtenaren
 • (Flexibele) contracten
 • Concurrentiebedingen, relatiebedingen
 • Protocollen op gebied van privacy, internet, social media
 • Arbeidsvoorwaarden en –reglementen
 • Gebruik van auto, telefoon en/of computer
In het familierecht spelen emoties altijd een rol. Dat kan leiden tot hoogoplopende conflicten. Mr. Pinarbasi ziet het als haar taak om escalatie van conflicten en langdurige procedures indien enigszins mogelijk te helpen voorkomen. Dat kan door een goed persoonlijk contact, door gericht te zijn op oplossingen en door een zorgvuldige en zakelijke opstelling naar beide partijen. Vooral waar er kinderen in het spel zijn, is dat heel belangrijk.

Mr. Pinarbasi is een gespecialiseerde advocaat op het gebied van personen- en familierecht en staat garant voor een degelijke aanpak, waarbij u deskundig wordt geadviseerd over alle aspecten die bij een echtscheiding geregeld moeten worden. Afspraken worden helder en juridisch sluitend vastgelegd, zodat daarover in de toekomst geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.

U kunt ons ook inschakelen als u een eigen advocaat wilt hebben. Dit kan een verstandige keuze zijn als u weet of denkt dat u er samen niet uitkomt of als u het van belang vindt dat er specifiek voor uw belangen wordt opgekomen. Ook in deze gevallen wordt vaak een regeling bereikt in goed onderling overleg.

Soms moet er gewoon geprocedeerd worden en is het laatste woord aan de rechter. Ook hierbij bent u bij mr. Pinarbasi aan het goede adres. Zij kan u deskundig bijstaan. Het familierecht omvat veel meer dan alleen echtscheidingen. Ook op die andere gebieden kan mr. Pinarbasi u juridische bijstand verlenen.

 • Echtscheidingen
 • (Ontbinding) geregistreerd partnerschap
 • Alimentatie (partneralimentatie en kinderbijdrage)
 • Samenlevingscontracten
 • Verdeling/verrekening vermogen na echtscheiding (boedelverdeling)
 • Gezag en omgang/ouderschapsplan
 • Afstamming, ouderschap, vaderschap en erkenning
 • Ondertoezichtstelling kinderen
 • Uithuisplaatsing kinderen
 • Curatele en bewind
 • Naamrecht
Mr. Pinarbasi kan u adviseren en procederen over huur en verhuur van woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte, en alle problemen en complicaties die zich daarbij kunnen voordoen.

Ook adviseert en procedeert mr. Pinarbasi bij bouwgeschillen en geschillen over het burenrecht. Verder zijn wij deskundig op het gebied van ruimtelijke ordening waarbij mr. Pinarbasi u kan bijstaan in aanvragen om (omgevings) vergunningen en bezwaar- en beroepsprocedures.

 • Huurcontracten/koopovereenkomsten
 • Onderhoudskwesties en gebreken
 • Onderhuur/huisbewaring
 • Ontruimingsprocedures
 • Wanbetaling
 • Overlast
 • Renovatie
 • Indeplaatstelling / overgang huur
 • Medehuur
 • Verborgen gebreken
 • Burengeschillen
 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingsvergunningen
 • Planschade
 • Bestuursdwang
 • Handhaving/ dwangsommen
Als ondernemer neemt u voortdurend beslissingen, over uw bedrijf, uw bedrijfsvoering en uw personeel. Bij veel beslissingen zijn juridische aspecten en consequenties van wezenlijk belang. Mr. Pinarbasi informeert en adviseert u, zodat u de juiste beslissing kunt nemen. Zij heeft hierbij een oplossingsgerichte en praktische werkwijze en denkt in mogelijkheden maar wijst u tevens op de risico’s. U krijgt geen theoretische verhalen, maar een concreet advies over de te volgen richting.

U kunt bij ons terecht met alle juridische kwesties rondom uw onderneming en het ondernemen. Mr. Pinarbasi werkt vooral met ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Mr. Pinarbasi heeft een netwerk van notarissen en belastingadviseurs die eveneens ingeschakeld kunnen worden. Mr. Pinarbasi maakt met elke ondernemer een op zijn situatie toegespitste, concurrerende prijsafspraak.

 • Huur bedrijfsruimte
 • Bouwgeschillen
 • Vergunningen
 • Algemene voorwaarden
 • Incasso’s
 • Contracten en aansprakelijkheid
 • Arbeidszaken / personeelsregelingen
 • Distributie- en samenwerkingsovereenkomsten

TARIEVEN

Mr. Pinarbasi vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot het recht. Dit houdt in dat mr. Pinarbasi cliënten bijstaat die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Maar ook dat mr. Pinarbasi concurrerende tarieven hanteert voor cliënten die hun advocaat zelf moeten betalen. Hoe uw zaak ook bekostigd wordt: onze inzet is gelijk. U kunt rekenen op een zorgvuldige behartiging van uw belangen door een gespecialiseerde en betrokken advocaat.

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek van een half uur is gratis. Mocht u interesse hebben en wilt u weten wat er mogelijk is voor u, vul dan het contactformulier in op deze website of stuur een e-mail naar info@pinarbasi.nl.

Wij nemen vervolgens spoedig contact met u op!

Pro deo

Wie in Nederland een advocaat nodig heeft maar dat niet kan betalen, heeft recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. In plaats van subsidie wordt vaak gesproken over een ‘toevoeging’. In de volksmond wordt het meestal ‘pro deo’ genoemd. Dit betekent echter allemaal hetzelfde.

Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt in Nederland geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). De advocaat dient een aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).  Een pro deo advocaat is nooit helemaal gratis. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een (kleine) eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, des te hoger is uw eigen bijdrage. Met een verwijzing van het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl) krijgt u een korting van €53,- op de eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan vervolgens weer middels bijzondere bijstand door de gemeente aan u vergoedt worden.

Voor meer informatie kunt u bellen met ons kantoor.

Bijstand door advocaat op basis van vaste prijs

Ook als u niet in aanmerking mocht komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan wordt er gekeken naar een passende uurtarief voor uw situatie of een vaste prijs (fixed fee). Uitgangspunt daarbij is dat de hoogte van het uurtarief in verhouding moet staan tot de omvang en kwaliteit van de verleende diensten. Centraal staat het belang van de zaak en de wensen van de cliënt. Deze factoren leiden door gezamenlijk overleg tot een passende en concurrerende vergoeding voor de te verrichten diensten.

CONTACT

Neem contact op

Telefoon: 020- 667 80 88

Fax: 020 – 737 24 43

Bereikbaarheid via tram 17, halte Osdorpplein
Tram 1 halte Hoekenes

Openingstijden

Het kantoor is geopend en telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

U kunt ook contact met ons opnemen door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.